Planering!

Så är planeringen igång. Det är på söndag 10.00 – 14.00 vi har [dot]scout#2 på scoutgården. Kom och var med! Planeringen är igång, vi har mycket att se till; Loppisaktivering, Sommaraktivitet, SAC-contesten, JOTA/JOTI (båda i oktober, på Skåningsboda) Och Jamboree2017 Läs mer »