Radioscouting – ClubLog!

Oliver på kortvåg
Titta lite på vår log!

Här kan du se vilka, kontakter vi har haft med SK7BS.