Scouterna

Välkommen till SK7BS – Radioscouterna i Burlöv.

Nu är nedräkningen till JOTA/JOTI helgen börjat!
Kom och var med på Skåningsboda. Där blir möjlighet för övernattning, annars bara kom någon timme!